Morle

Un viatge teatral sobre la vulnerabilitat

Com de fràgils som? Com de vulnerable és, en el fons, cada un de nosaltres? Quantes vegades arribem a mostrar-ho?

A partir de la idea original de Diana Llapart neix Morle. Una peça teatral, física i interactiva sobre com els éssers humans connectem els uns amb els altres. Morle som nosaltres, la gent, el món i com ens relacionem dins d'aquest.

Control, pors i límits, però també alegria i enginy: tot això, relacionat amb la no tan llunyana història d'una jove seran algunes de les coses que ella, amb els records a flor de pell, descobrirà al llarg d'aquest enèrgic i immersiu viatge.

Però, quant d'aquest viatge és només seu, i no nostre?

Morle s'estrena el 7 de Setembre a Barcelona, ​​i tindràs oportunitat d'acostar-te a veure'ns fins el 16 de Setembre. Les entrades són a 5 €. Per a més informació, pots posar-te en contacte amb l'equip per correu electrònic (contact.morle@gmail.com) o mitjançant les nostres xarxes socials: Facebook (@welcometoMORLE), Instagram (@welcometomorle).

Pots reservar la teva entrada Aquí.


Espectacles: 7, 8, 14 i 16 de setembre de 2017

Lloc: AMTH, Barcelona. Visualitza a Google Maps.

Idea original: Diana Llapart

Creat per: Marta Bessa, Carla Hernando, Paula Ortiz

Escenografia i Vestuari: Marta Bessa, Carla Hernando, Paula Ortiz

Vídeo: Paula Ortiz

So: Marta Bessa

Dramatúrgia: Carla Hernando

Producció: AMTH.

Fotografia: Indigophoto

Intèrprets

Marta Bessa

Carla Hernando

Paula Ortiz

Morle

Un viaje teatral sobre la vulnerabilidad

¿Cómo de frágiles somos? ¿Cómo de vulnerable es, en el fondo, cada uno de nosotros? ¿Cuántas veces llegamos a mostrarlo?

A partir de la idea original de Diana Llapart nace Morle. Una pieza teatral, física e interactiva, sobre cómo los seres humanos conectamos los unos con los otros. Morle somos nosotros, la gente, el mundo y cómo nos relacionamos dentro de éste.

Control, miedos y límites, pero también alegría e ingenio: todo esto, relacionado con la no tan lejana historia de una joven serán algunas de las cosas que ella, con los recuerdos a flor de piel, descubrirá a lo largo de este enérgico e inmersivo viaje.

Pero, ¿cuánto de este viaje es sólo suyo, y no nuestro?

Morle se estrena el 7 de Septiembre en Barcelona, y tendrás oportunidad de acercarte a vernos hasta el 16 de Septiembre. Las entradas están a 5 €. Para más información, puedes ponerte en contacto con el equipo por correo electrónico (contact.morle@gmail.com) o a través de nuestras redes sociales: Facebook (@welcometoMORLE), Instagram (@welcometomorle).

Puedes reservar tu entrada Aquí.


Espectáculos: 7, 8, 14 y 16 de septiembre de 2017

Lugar: AMTH, Barcelona. Ver en Google Maps.

Idea original: Diana Llapart

Creado por: Marta Bessa, Carla Hernando, Paula Ortiz

Escenografía y Vestuario: Marta Bessa, Carla Hernando, Paula Ortiz

Vídeo: Paula Ortiz

Sonido: Marta Bessa

Dramaturgia: Carla Hernando

Producción: AMTH.

Fotografía: Indigophoto

Intérpretes

Marta Bessa

Carla Hernando

Paula Ortiz

Morle

A theatrical journey about vulnerability

How fragile are we? How vulnerable is, deep down, each one of us? How many times do we actually get to show that?

Out of the original idea of Diana Llapart grows Morle. A devised and very much physical and interactive piece about how human beings connect with one another. Morle is us, the people, the world and how we relate to it.

Control, fear, and limits, but also joy and wit. All of these, connected with the not-so-distant story of a young girl will be some of the things that she, bearing with her vivid memories, will discover throughout this powerful and immersive journey.

But, how much of this journey is only hers, and not ours?

Morle's opening night will be on September the 7th in Barcelona, and tickets are 5€. It will be on up to the 16th of September. For more info, you can contact the team by e-mail (contact.morle@gmail.com) or through their social media: Facebook (@welcometoMORLE), Instagram (@welcometomorle).

You can now reserve your tickets Here.

 

 


Shows: 7th, 8th, 14th and 16th of September 2017

Venue: AMTH, Barcelona. View on Google Maps.

Original idea: Diana Llapart

Devised and Created by: Marta Bessa, Carla Hernando, Paula Ortiz

Set and Costume: Marta Bessa, Carla Hernando, Paula Ortiz

Video: Paula Ortiz

Sound: Marta Bessa

Dramaturgy: Carla Hernando

Production: AMTH.

Photography: Indigophoto

Practitioners

Marta Bessa

Carla Hernando

Paula Ortiz